Soru ? İş Kazası Bildirim Nereye Yapılır?

isguvenligi

Yeni Üye
Yönetici
Admin
Moderator
Uzman (A)
İş kazası bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Sosyal Güvenlik Kuruma bildirilmesi zorunludur.

İş kazası bildirimleri elektronik ortamdan iş kazası ve meslek hastalığı e-bildirim (İşveren Bildirimi) (https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do) veya e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-isgoremezlik) yapılabilmektedir. Elektronik olarak bildirim yapanların tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı bildirim yapmalarına gerek yoktur.
 
Üst