İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İçerik [gizle]
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri; ekonomi, hukuk ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanla etkileşim içerisinde bulunan, oldukça geniş bir disiplini ifade etmektedir.

İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği’nin ilgili olduğu alanların çeşitliliğine rağmen, İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bazı temel ilkelerin olduğunu söylemek mümkündür: (İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri)

1) İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanlar için bir haktır. Aynı zamanda çalışanlar bu hakkın geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde hükümetler ve işverenler kadar söz sahibi olmalıdır.

2) İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği alanında politikalar oluşturulmalıdır. Bu politikaların hazırlanması, geliştirilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi aşamalarında işçi ve işveren tarafları ve diğer ilgili temsilcilerle karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmalıdır.

3) Koruyucu ve önleyici tedbirler, İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği’ye ilişkin hazırlanan program ve politikaların başlıca amacı olmalıdır. İşyeri ve çalışma ortamının, güvenli ve sağlıklı olacak şekilde tasarlanması ve oluşturulması gereklidir.

4) Etkin bir program ya da politikanın oluşturulmasında en önemli unsur bilgidir. İşyerinde tehlike arz eden faaliyet ya da unsurların risk analizi yapılarak belirlenmesi, uygulanan politikaların olumlu ve olumsuz geri dönüşlerinin değerlendirilmesi, işyeri bölümlerinin gözlemlenmesi ve bunun gibi faaliyetler sonucunda elde edilecek bilgilere göre oluşturulacak program ve politikalar daha etkin ve verimli olacaktır.

5) Sağlık tanıtımı, iş sağlığı uygulamalarının esas unsurunu oluşturmaktadır. İşçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çaba gösterilmelidir.

6) İşyeri bünyesinde, bütün işçilerin yararlanabileceği sağlık birimleri oluşturulmalıdır. İşçilerin sağlığının korunması ve desteklenmesi amacıyla faaliyette bulunacak bu birimlerden bütün işçilerin yararlanması sağlanmalıdır.

7) İş kazası ya da meslek hastalığına maruz kalmış işçiler için rehabilitasyon ya da iyileştirmeye yönelik servisler oluşturulmalıdır. Bu sayede iş kazası ve meslek hastalıklarının olumsuz sonuçları azaltılmaya çalışılmalıdır.

8) Eğitim ve öğretim sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için çok önemli iki unsurdur. İşçi ve işverenler işyerinde daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulabilmesi için kurulmuş olan sistemin farkında ve önemini kavramış olmalıdır.

9) İşçi, işveren ve işyerinde İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda görevlendirilmiş olan kimselerin bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. İşçi; kurulmuş olan sisteme uymalı, işveren; sağlıklı ve güvenli bir işyeri için gerekli olan sistemi kurmalı, yetkili kişiler ise iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturarak bu politikayı periyodik olarak gözden geçirmeli ve güncellemelidir.

10) Politikaların zorlayıcılığı olmalıdır. İşyerinde uygulanan İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilip edilmediğini kontrol eden bir denetim sistemi kurulmuş olmalıdır.

Bu temel ilkeler, İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uygulanacak politika ve programlar hakkında fikir vermesine karşın, yeterince ayrıntılı değildir.

İSG politikası oluşturulacak özgün alanlara göre yukarıdaki ilkeler çoğaltılabilir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş sağlığı ve güvenliğine ait mevzuat ülkemizde 2012 yılına kadar 4857 sayılı İş Kanunun 77. ve 89. maddeleri arasında yer almaktaydı.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının artması ile birlikte aynı zamanda Avrupa Birliği Müzakereleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliğinin işyerlerinde sağlanması açısından ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği üzerine çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya çıkardı.

Bu çalışmalar neticesinde ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk müstakil kanunu olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 tarihinde kabul edildi ve 30/06/2012 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

Bu tarih itibari ile birçok yönetmelik ve tebliğler yürürlüğe girdi. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, işçi ve işverene birçok yükümlülükleri beraberinde getirdi.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği açısından birçok akademik ve saha çalışması yapılmaya başlandı. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleriİş Güvenliği Nedir? – İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş güvenliği demek üretim ve mal güvenliği demektir. İş güvenliği kavramı hastane örneği üzerinden somut bir örnekle açıklamaya çalışalım.

Hastanenin hastaya sağlık hizmetini vermeye hazır olduğu andan itibaren, hayata geçirilmiş ve geçirilecek hizmetlerin güvenliği ile ilgili kısım adlandırılacak olduğunda buraya ‘üretim güvenliği’ demek doğru olacaktır veya bahsi geçen bütün hizmetlerin tamamı için ‘iş güvenliği’ kavramı kullanılabilir.İş Sağlığı Nedir? – İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş sağlığı demek çalışanların sağlığı ve güvenliği demektir. İş sağlığı kavramı iş güvenliği kavramını açıklarken kullandığımız hastane örneği üzerinden somut bir örnekle açıklamaya çalışalım.

Hasta hizmetinin verilmeye başlandığı süreden itibaren, bu hizmeti veren çalışanların, yani çalışanların sağlığı ve güvenliğinin tanımlanmasında ‘iş sağlığı’ kavramı kullanılmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

İş güvenliği ile iş sağlığı kavramları sık sık karıştırılan bir kavram olmasına rağmen birbirlerinden ayrılması gereken iki kavramdır. Bu iki kavramın arasında çalışma yöntemleri, prensipleri, standartları, sorumlulukları, sistemleri, sigortaları vb. arasında oldukça farklılıklar vardır.

Bu iki kavramın ayrı ayrı olarak ele alınmamasından dolayı uygulama kısmında birçok problem ile karşılaşılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleriKAYNAKLAR – İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri

[1] Alli, B.O. (2001). Fundemantal Principles Of Occupational Health and Safety. Geneva:ILO Organization Office, s.7.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri
 
Üst