Soru ? Meslek Hastalığı Nedir?

isguvenligi

Yeni Üye
Yönetici
Admin
Moderator
Uzman (A)
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığa meslek hastalığı denir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 14): Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı denir.
 
Üst